Du i Dialog

 Sessioner 

Varje session är 45 minuter lång 

Vår terapeutiska kontakt inleds med ett eller ett par bedömningssamtal. Då utforskar vi tillsammans och tar reda på vad problematiken är. Beroende på problematik kan det förekomma längre eller kortare behandlingar. 

Att samtala om det jobbigt, svåra och tunga i ens liv, kan kännas skrämmande och utlämnade av sig själv. I samtalen med mig får du känna dig trygg, säker och välkommen. Inget är för stort eller för smått för att samtal om. Mitt arbetssätt som professionell samtalsteraput arbetar jag utifrån dina behov och problematik.

Under samtalen kan det förekomma inslag av ACT och Mindfulness. Dessa olika samtalsmetoder finns kort beskrivna här nedanför. 

KBT - kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och som leder till psykisk ohälsa.

ACT är en utveckling av KBT och är en modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till sina tankar och känslor och målet är att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv.

Mindfulness är en metod som går ut på att man fokuserar på sina upplevelser i stunden som ens tankar, känslor eller sinnesintryck. Kan hjälpa dig att få distans till dina tankar och i stället fokusera på nuet och upplevs som att det blir lättare att hantera oro, stress och smärta genom att använda mindfulness i vardagen.

Terapin erbjuds antingen som fysiska möten eller online. Du väljer vilken form som passar dig bäst!

Låter det som det vore något för Dig eller någon du känner? Boka in samtal redan nu!  

Naturligtvis stannar allt som sägs under sessionerna mellan  klient och terapeut. Vi har tystnadsplikt.

Varmt välkommen för givande och utvecklande samtal!

Du i Dialog